متقاضی ملک

نام

لطفا نام خود را واردنمایید

موبایل

لطفا موبایل خود را واردنمایید

نوع ملک

شهر

محله

قیمت از

تا

متراژ از

تا

توضیحات

captcha

نام

لطفا نام خود را واردنمایید

موبایل

لطفا موبایل خود را واردنمایید

نوع ملک

شهر

محله

رهن از

تا

اجاره از

تا

متراژ از

تا

توضیحات

captcha

مالک

نام

لطفا نام خود را واردنمایید

موبایل

لطفا موبایل خود را واردنمایید

نوع ملک

شهر

محله

قیمت

متراژ

توضیحات

captcha

نام

لطفا نام خود را واردنمایید

موبایل

لطفا موبایل خود را واردنمایید

نوع ملک

شهر

محله

رهن

اجاره

متراژ

توضیحات

captcha

فیلتر

جستجو

پاک کردن فیلتر ها

خرید و فروش املاک مسکونی، آپارتمان، خانه در تهران

نام کارشناس:آذین

09120230793

تعداد فایل های ثبت شده266

تماس با کارشناس

1399/12/23

1

واحد ۸۶متری شمال ستارخان

تهران ستارخان

فروش

قیمت

2,800,000,000تومان

 • آپارتمان
 • 86 متر
 • 25 ساله
 • 2 خوابه

1399/12/23

1

آپارتمان۵۸مترفول امکانات ستارخان

تهران ستارخان

فروش

قیمت

2,260,000,000تومان

 • آپارتمان
 • 58 متر
 • 1 ساله
 • 2 خوابه

1399/12/23

1

آپارتمان۶۷مترفول امکانات ستارخان

تهران ستارخان

فروش

قیمت

2,530,000,000تومان

 • آپارتمان
 • 67 متر
 • 7 ساله
 • 2 خوابه

1399/12/23

1

آپارتمان ۷۸مترفول امکانات ستارخان

تهران ستارخان

فروش

قیمت

3,260,000,000تومان

 • آپارتمان
 • 78 متر
 • 1 ساله
 • 2 خوابه

1399/12/23

1

آپارتمان ۸۲مترشمال ستارخان

تهران ستارخان

فروش

قیمت

2,870,000,000تومان

 • آپارتمان
 • 82 متر
 • 14 ساله
 • 2 خوابه

1399/12/23

1

آپارتمان۹۴مترفول امکانات ستارخان

تهران ستارخان

فروش

قیمت

3,400,000,000تومان

 • آپارتمان
 • 94 متر
 • 1 ساله
 • 2 خوابه

1399/12/23

1

آپارتمان ۵۱مترستارخان دریان نو

تهران ستارخان

فروش

قیمت

1,620,000,000تومان

 • آپارتمان
 • 51 متر
 • 18 ساله
 • 1 خوابه

1399/12/23

1

آپارتمان۶۰مترفول امکانات شمال ستارخان

تهران ستارخان

فروش

قیمت

2,500,000,000تومان

 • آپارتمان
 • 60 متر
 • 9 ساله
 • 1 خوابه

1399/12/23

1

آپارتمان۷۶مترفول امکانات ستارخان

تهران ستارخان

فروش

قیمت

3,260,000,000تومان

 • آپارتمان
 • 76 متر
 • 2 ساله
 • 2 خوابه

1399/12/23

1

آپارتمان۸۹متری شمال ستارخان

تهران ستارخان

فروش

قیمت

2,450,000,000تومان

 • آپارتمان
 • 89 متر
 • 19 ساله
 • 2 خوابه

1399/12/23

1

آپارتمان۹۷مترفول امکانات ستارخان

تهران ستارخان

فروش

قیمت

3,200,000,000تومان

 • آپارتمان
 • 97 متر
 • 17 ساله
 • 2 خوابه

1399/12/22

1

آپارتمان ۵۱مترفول امکانات ستارخان

تهران ستارخان

فروش

قیمت

2,300,000,000تومان

 • آپارتمان
 • 51 متر
 • 2 ساله
 • 1 خوابه
x