متقاضی ملک

نام

لطفا نام خود را واردنمایید

موبایل

لطفا موبایل خود را واردنمایید

نوع ملک

شهر

محله

قیمت از

تا

متراژ از

تا

توضیحات

captcha

نام

لطفا نام خود را واردنمایید

موبایل

لطفا موبایل خود را واردنمایید

نوع ملک

شهر

محله

رهن از

تا

اجاره از

تا

متراژ از

تا

توضیحات

captcha

مالک

نام

لطفا نام خود را واردنمایید

موبایل

لطفا موبایل خود را واردنمایید

نوع ملک

شهر

محله

قیمت

متراژ

توضیحات

captcha

نام

لطفا نام خود را واردنمایید

موبایل

لطفا موبایل خود را واردنمایید

نوع ملک

شهر

محله

رهن

اجاره

متراژ

توضیحات

captcha

  • مرحله اول
  • مرحله دوم
  • مرحله سوم

در کمترین زمان خونت رو بفروش یا اجاره بده

دیگه فروش یا اجاره دادن خونه کار سخت و زمان بری نیست

ما در سریعترین زمان ملکتون رو میفروشیم یا اجاره میدیم

من دارم، متری خوابه در محله برای
در ضمن میباشد.
شماره تماس من هستش.
من خانم/آقای هستم
یک توضیح مختصری هم داشتم:

اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.

در اسرع وقت کارشناس ما با شما تماس خواهد گرفت . آخرین مطالب مجله آسمان را در پایین این صفحه ببینید

جدیدترین مطالب مجله آسمان

گروه نویسندگان | 1400/5/12

سوالات شرعی در مورد احکام خرید و فروش ملک، زمین، ساختمان

اختلاف قيمت زمين 1. در بيست سال پيش زمينى را به برادرم به مبلغ دوازده هزار و هشتصد و دو تومان فروختم كه مبلغ پنج هزار تومان را نقدى و بقيّه را بنا شد به صورت تدريجى پرداخت نمايد، زمانى مشخّص براى پرداخت باقى ثمن مقرّر نشده بود، در حال حاضر قيمت آن زمين حدود دو ميليون و پانصد هزار تومان است. خواستم نظر شرعى را در اين رابطه مرقوم فرماييد؟ ج. ترقّى ارزش زمين ضررى به صحّت معامله نمى زند و اگر تخلّف شرطى نشده باشد، فروشنده حقّى به جز دريافت باقى مانده ى ثمن معامله را ندارد، ولى براى تفاوت ارزش باقى مانده با روز ادا، احتياطا مصالحه نمايند. پشيمانى بايع بعد از گرفتن مقدارى از ثمن 2. مغازه اى را با قولنامه معامله كرده اند و بايع مقدارى از ثمن را هم نگرفته كه بقيه را در وقت تحويل مغازه و ثبت و سند بگيرد؛ ولى پس از مدتى بايع پشيمان شده و مغازه را هم تحويل نمى  دهد. آيا اين معامله لازم است؟ ج. اگر موجبات خيار از قبيل ظهور غبن و غيره نباشد، معامله لازم است و بايع حق فسخ ندارد، مگر آن كه اقاله كنند. پيش فروش آپارتمان و ساختمان 3. پيش فروش ساختمان يا آپارتمان توسط انبوه  سازان ـ كه هنوز وجود خارجى ندارند ـ تحت چه عقد شرعى واقع مى  شود؟ ج. اگر تحت عقد سلف باشد، با تمام شرايط آن جايز است. معامله وقف 4. شش دانگ مزرعه و قناتى در تاريخ 24/5/1315 به علت ضايع شدن، با اذن و دستور مرجع تقليد وقت مرحوم حضرت آية اللّه  العظمى آقاى حاج شيخ عبدالكريم حايرى ـ رحمه  اللّه  ـ به فروش مى  رسد و بيع صورت مى  گيرد. يك فقره چك بابت ثمن معامله از ناحيه خريدار تحويل اداره اوقاف وقت و متولى قرار مى  گيرد كه به رسم امانت تحويل اداره اوقاف مى  شود كه با هماهنگى با متولى، به خريدن زمين و آب مناسب، تبديل به احسن صورت گيرد كه نهايتا به علت نامعلومى تبديل به احسن صورت نمى  گيرد و خريدار هم با هزينه  هاى زيادى نسبت به عمران و آبادى مزرعه و قنات اقدام و پس از گذشت 63 سال فرزندان متولى مدعى ورثه خريدار شده و تقاضاى وقفيّت مزرعه فوق  الذكر نموده اند. لطفا مرقوم فرماييد: 1) آيا معامله فوق  الذكر با شرايط مذكوره صحيح است؟ 2) عدم اقدام اداره اوقاف يا متولى يا هردو براى تبديل به احسن، موجب بطلان معامله مى  شود يا نه يا اين كه صحّت معامله منوط به انجام تبديل به احسن است ولو اين كه از اوّل با قصد تبديل به احسن معامله صورت گرفته، ولى بعدا تبديل به احسن صورت نگرفته است؟ 3) نهايتا با توجه به مسايل ذكر شده، مزرعه فروخته شده به صورت ملك درآمده يا به علت تقصير مسؤولين وقت به وقفيّت باقى است؟ ج. بيع مذكور صحيح است و فروشنده ضامن وقف است، كه بايد آن را به قيمت روز آن را ادا و تبديل به احسن نمايد، واللّه  العالم. انتقال حق انشعاب آب، برق و... با منزل 5. در خريد و فروش خانه مسكونى، آيا حق انشعاب آب و برق و گاز و تلفن هم داخل در خانه  ى مورد معامله مى  باشد؟ ج. در صورتى كه هنگام معامله، اين حقوق ذكر شود، و يا عرفا اين حقوق با مسكن مورد معامله قرار گيرد، داخل است. بيع شرط 6. شخصى منزل خود را به بيع شرط مى فروشد، به اين صورت كه هر گاه بايع پول را پس داد معامله فسخ شود، آيا اين معامله صحيح است؟ ج. پس دادن بعدى، دليل بر فسخ است، به ترتيبى كه در بيع شرط مقرّر است. تعهّد يك جانبه 7. شخصى را مجبور كرده اند به اين كه متعهّد شود قطعه زمينى را به اشخاص ديگرى تمليك و واگذار نمايد. 1) تسليم زمين از طرف شخص متعهّد در صورتى كه با طيب نفس نبوده، صحت معامله را خدشه  دار مى  كند؟ 2) اين فرد مى تواند از تعهد اوليه عدول كرده و منصرف گردد؟ ج. تعهّد ابتدايى، اگرچه از روى اكراه و اجبار نباشد الزام آور نيست، ولى در صورتى كه عقد با شرايط خاصّ خود محقّق شده باشد و از روى اكراه و اجبار نباشد، طبق آن بايد عمل شود و لازم الوفاء است. 8. اينجانب زمينى را به كسى فروختم و او بعد از تحويل در آن تصرّف كرد. سپس عدّه  اى كشاورز زمين را از او گرفته و وى به دادگاه شكايت كرده و مى  گويد: زمين را به من برگردانيد، آيا وظيفه  ى حقير دادن وجه زمين است يا اصل آن؟ ج. وظيفه شما دادن اصل زمين است. معامله  ى صورى 9. اينجانب يك باب خانه ى ملكى خود را جهت انجام كارهاى بنايى و تعميرات و گرفتن وام به صورت صورى نه حقيقى به نام فرزندم كردم و اكنون عروسم، كه مقدار زيادى سكّه به عنوان مهر از پسرم طلب كار است، خانه را توقيف نموده كه حقّ خود را بگيرد، در حالى كه فاميل از معامله  ى صورى باخبر هستند و ثمن يا قبض و اقباضى هم صورت نگرفته است و من در آن ساكن هستم. لطفا حكم شرعى آن را بيان فرماييد. ج. حتى با فرض بخشش اگر قبض و اقباض صورت نگرفته، خانه ملك شماست، و از حيث فروش قصد جدى آن لازم است و از حيث موضوع محتاج به مرافعه است. خريد و فروش زمين، بدون تعيين حدود 10. آيا وكيل مى  تواند مقدارى از زمين هاى موكّل را بدون تعيين حدّ و حدود و بدون ذكر پلاك و بدون تعيين متراژ به نحو جزاف و بدون تحقّق اركان معامله، به خود منتقل كند؟ ج. با فرض جهالت مطلق، معامله باطل است و به خصوص اگر خلاف وكالت باشد معامله فضولى است، هر چند معلوم باشد. خانه  هاى خريدارى شده با سود بانكى 11. خانه  اى خريدارى شده است كه بخشى از قيمت آن سود بانكى بوده است، تكليف چيست؟ ج. اگر معامله  ى خانه نظير نوع معاملات به ثمن كلّى بوده، خانه را مالك است و مى تواند در آن تصرّف كند. زمين واقع شده در طرح 12. اگر بعد از وقوع معامله  ى زمينى، طرحى از طرف دولت بيايد و قسمتى از زمين از بين برود، آيا خريدار حق فسخ دارد؟ و آيا فروشنده ضامن است؟ ج. خير، نه خريدار حق فسخ دارد و نه فروشنده ضامن است، اگر به خريدار تحويل داده بوده است. 13. شهردارى خانه  هايى را كه در طرح باشند خراب مى  كند و بهايى هم به مالك مى  دهند، اما با قيمت روز بسيار متفاوت است و گاهى نقد هم نمى باشد و يا ملكى به آن ها مى دهد كه ارزش ملك قبلى را ندارد، آيا شرعا درست مى  باشد؟ ج. اگر با رضايت مالكين نباشد، حرام و غصب است. كشف معدن در ملك شخصى 14. در زمين هاى كشاورزى يا جايى كه ملك شخصى است و سند آن ملك به نام اوست، معدنى كشف مى  شود، آيا كشف اين معدن زمين ها را از ملكيت صاحبان آن خارج مى  كند؟ ج. خير. فروش زمين موات 15. زمين موات در چه صورتى قابل فروش خواهد بود و چه كسى حق احياى آن را دارد؟ ج. زمين موات را هر كس كه احياء كند مالك آن مى  شود، و حق فروش به غير دارد. تنظيم سند بدون حضور وكيل 16. كسى كه به دفترخانه مراجعه مى  كند، مى  گويد مالك فلان چيز است و مى خواهد شخصى را وكيل كند آن را بفروشد؛ آيا صاحب دفترخانه بدون احراز مالكيّت موكّل مى  تواند سند تنظيم نمايد كه معمولاً وكيل در دفترخانه حضور نداشته و فقط شخص موكّل بعد از تنظيم سند آن را امضا مى  نمايد؟ ج. بدون احراز ملك، آثار ملك مترتّب نمى  شود، مگر به صورت تعليق و دفترخانه آن چه را احراز كرده مى  تواند گواهى نمايد. هزينه  ى انتقال سند 17. پدر بزرگ اينجانب زمينى به مساحت 50 هكتار ـ كه متعلّق به پسرانش مى  باشد ـ حدود پنجاه سال قبل به نام پدرم سند كرده است. اكنون عموهايم خواهان سند چهار و نيم دانگ، از سند فوق مى  باشند. هزينه ى ثبت اسناد و ماليات و دارايى املاك بر عهده  ى چه كسانى مى  باشد؟ ج. در صورتى كه آن ها مالك باشند و درخواست ثبت سند دارند، تمام هزينه به عهده ى آن هاست، اگر عنوان ديگرى دخيل نباشد. امتناع فروشنده از وصول چك و انتقال سند 18. شركتى جهت تأمين خانه براى اعضاى خود زمينى را در سال 1369از شخصى به مبلغ دويست و شصت ميليون ريال خريدارى نمود. شصت ميليون ريال آن طى يك فقره چك در همان تاريخ به فروشنده داده شد كه در فروردين 1370 وصول كند و دويست ميليون ريال باقيمانده طى يك فقره چك ديگر به او تحويل شد تا طبق قرار بعد از تنظيم سند رسمى وصول گردد. البتّه ملك مورد معامله توسّط خريداران در حدّ نقشه  بردارى و ميخ كوبى به تصرّف درآمده است. امّا فروشنده از وصول چك اوّل و انتقال سند خوددارى كرده است. بفرماييد: 1) آيا اين معامله صحيح واقع شده است؟ ج. آن گونه كه مرقوم شده معامله صحيح است، ولى فروشنده در صورت غبن، خيار دارد. 2) مالك اين ملك در حال حاضر ـ شرعا ـ چه كسى مى  باشد؟ ج. ملك خريدار است. 3) بر فرض اين كه معامله صحيح و تمام بوده است و ملك متعلّق به خريداران باشد، خسارت ناشى از عدم انتقال سند رسمى از ناحيه  ى فروشنده به خريداران در اين مدّت 6 سال، به عهده  ى چه كسى مى  باشد؟ ج. بر عهده  ى فروشنده است. ميزان اعتبار شرعى سند 19. آن چه در حال حاضر شايع است آن است كه مردم در خارج از دفترخانه خريد و فروش مى  كنند و چون تنظيم سند بيع در دفترخانه، مستلزم پرداخت ماليات است، فروشنده را ملزم به تنظيم سند رسمى وكالت براى خريدار واقعى مى  نمايند، آيا اين گونه معاملات صحيح مى  باشد؟ ج. در هر صورت بيع شرعى ميزان است و سند، اعتبار شرعى ندارد، مگر در صورتى كه موجب اطمينان شود. 20. هفت سال قبل زمين كشاورزى خود را به شخصى فروختم، در هنگام فروش قيد شد هر گاه پشيمان شدم، دو برابر پولى را كه در ازاى قيمت زمين گرفته  ام بپردازم. اكنون حاضرم دوچندان بپردازم و زمين را مال خود نمايم؛ حكم مسأله را بيان فرماييد؟ ج. اگر شرط مزبور براى فشار بر فروشنده بوده است كه اگر فسخ كند مبلغ بيشترى بدهد، نه براى توسعه و نفع او ـ كه اگر زمين گران شد فسخ كند و قيمت كمتر از ارزش فعلى را بدهد ـ ، فروشنده نمى  تواند فسخ كند. ادعاى ثلث بودن ملك 21. فردى ملكى را طبق قوانين رسمى خريده، در حالى كه فروشنده نيز از ديگرى خريده و هم چنين آن فروشنده از ديگرى و لكن شخصى ادّعا مى كند كه اين ملك در حدود هفتاد سال قبل، ثلث بوده است، ولى مدرك صحيحى ندارد؛ حكم مسأله را بيان فرماييد؟ ج. تا اين شخص به وجه شرعى ادعاى خودش را اثبات نكند، ملك را نمى تواند از دست طرف مقابل بگيرد و نزاع و اختلاف، نياز به مرافعه ى شرعيّه دارد. اعتبار قيمت فعلى در سرقفلى 22. مستأجرى كه موقع اجاره، سرقفلى پرداخت كرده، آيا پس از تمام شدن مدّت، مستحقّ همان مبلغى است كه داده يا استحقاق سرقفلى زمان تحويل را دارد؟ ج. ميزان قسمت فعلى است و مستأجر مى تواند به قيمت روز بگيرد، ولى بنابر احتياط واجب در سرقفلى مصالحه نمايند. 23. شخصى سرقفلى مغازه اى را به صورت قسطى به مبلغى خريده و چند قسط آن را هم داده است، بعد از 6 ماه مغازه را هم تصرّف كرده، صاحب ملك مى گويد به اين مبلغ سرقفلى راضى نيستم و بيشتر مى خواهد، آيا او در اين بيع، حق فسخ دارد؟ ج. سرقفلى مانند شرط در ضمن عقد اجاره است كه در صورت صحّت اين معامله، فروشنده حق فسخ ندارد. اقرار به فروش سرقفلى 24. شخصى چند سال قبل از فوت خود به صورت شفاهى در نزد برادران و فاميل نسبى خود فروش نصف سرقفلى مغازه  اى را به شريك خود ـ كه برادرش مى  باشد ـ اقرار مى  نمايد و خريدار ـ يعنى صاحب نصف ديگر سرقفلى ـ ظرف چهار سال نسبت به پرداخت ثمن، اقدام مى نمايد كه پس از دو سال سپرى شدن از فوت فروشنده، خريدار ثمن مورد معامله را به قيّم صغير (همسر متوفّى) پرداخت مى  كند: 1) آيا اين معامله صحيح است و نياز به تنفيذ صغير ورثه دارد يا نه؟ ج. اگر معلوم يا ثابت شود شرعا معامله واقع شده، صحيح است، اگر به صورت غير بيع بوده يا به نحو شرطى كه شرعا صحيح باشد، و نياز به تنفيذ ورثه ندارد، ولى تفاوت قيمت از زمان خريد تا زمان پرداخت بايد مورد نظر قرار گيرد، اگر تفاوت ارزش، فاحش و غير مترقّب بوده است. 2) شهادت فاميل نسبى در اين خصوص از چه اعتبارى برخوردار است؟ ج. اگر يقين به معامله نيست، بايد شرايط شهادت از جمله عدالت در شهود باشد و در هر صورت، اختلاف بايد نزد حاكم شرع حلّ و فصل شود. اختيارات واسطه در فروش 25. شخصى منزلى را در اختيار كسى قرار مى دهد كه برايش بفروشد، او آن را به قيمت 10 ميليون تومان مى فروشد ولى به مالك 300 هزار تومان كمتر مى دهد و به وى هم نمى گويد، آيا اين كار صحيح است؟ ج. عمل او حرام و ضامن است. حق دلالى بنگاه  هاى معاملاتى 26. بعضى از بنگاه  هاى معاملاتى بعد از تحقق معامله از طرفين معامله، مبلغ زيادى حق كميسيون مى  گيرند، در حالى كه متعاملين راضى نيستند و با اجبار آن را پرداخت مى  كنند اين مسأله شرعا چه صورتى دارد؟ و اگر معامله باطل باشد، چه حكمى دارد؟ ج. اين مزد دلالى است كه مى توانند از اوّل بر مبلغى توافق بكنند و اگر نكردند، اجرة المثل ثابت مى  شود و اگر متعارف در ثبوت مزد دلالى، تمام شدن معامله به نحو صحيح است، معامله  ى باطل، حقّ دلالى ندارد. فروش منزل توسط دو بنگاه 27. اگر شخصى به دو بنگاه معاملاتى اختيار دهد تا منزل او را بفروشند و هر دو بنگاه در يك زمان با تفاوت قيمت منزل مسكونى را بفروشند، در اين صورت معامله كدام يك از آن ها صحيح است؟ ج. اختيار با مالك منزل است. منبع : اختبار

ادامه مطلب

گروه نویسندگان | 1400/3/6

5 دلیل شکست در بازار مسکن

عجله وای که این عجله کار دست آدم میدهد.ملکی را دیده اید و تقریباً پسندیده اید و اما در نتیجه فشارهای عوامل بیرونی نظیر واسطه ای که میگوید  اگر امشب معامله نکنید فردا معامله میشود.قافیه را میبازید و بدون بررسی های دقیقتر تن به معامله میدهید. تمام جوانب امر را بررسی کنید و سپس اقدام کنید خیلی  بیشتر از مدت زمانی که به بررسی برای خرید پوشاک میپردازیم باید به بررسی ملک مناسب بپردازیم. خوشبینی بیش از حد زمانهای قید شده در قرارداد ها برای انجام تعهدات بر مبنای حدس و گمان و تخمین انجام میشود در برخی از مواقع فروشندگان به دلیل عجله در دریافت مبالغ مربوط به زمان تنظیم سند،تعهداتی را امضا میکنند که خارج از توان آنها بوده و ممکن است ضررهای عجیب و غریبی به آنها وارد کند.از جمله اینها: در خصوص خوشبینی به انجام تعهدات مربوط به اشخاص ثالث مثل ادارات ثبت(صدور اسناد تکبرگی)،دارایی(صدور مفاصا حساب مالیات نقل و انتقال) و شهرداری در تخمین مدت زمان لازم برای صدور گواهی ها و مفاصا حساب ها. خوشبینی در خصوص دریافت کمک ها و وام های متفرقه و وصول طلب ها از اشخاص خوشبینی در خصوص بازپسگیری مبلغ قرض الحسنه از صاحبخانه راس زمان مقرر ببنابراین پیش از دادن هر نوع تعهد در خصوص موارد فوق،روی هریک از زمان های لازم ،شرایط پیشبینی نشده و احتیاطی در نظر گرفته و تمهیدات لازم را بیندیشید.  گرفتاری در دام اوکازیون‌ها برخی از افراد وقتی متوجه می‌شوند که یک ملک از قیمت بسیار پایینی برخوردار است، تصور می‌کنند که یک ملک اوکازیون پیدا کرده‌اند. در صورتی که در بسیاری از مواقع علت این قیمت پایین مشکلات موجود در ملک می‌باشد که از چشم مشتریان پنهان مانده است. پس قطعا با چنین معاملات مسکن نه تنها سود نمی‌کنید بلکه متضرر هم خواهید شد. مثلا ممکن است ملکی را پیدا کنید که در اطرافش پروژه‌های مزاحم وجود دارد و یا در رهن بانک است و یا از دسته املاک موقوفی، وراثتی و یا وکالتی به شمار می‌رود. چنین مواردی شاید قیمت پایینی داشته باشند، اما موارد اوکازیون به حساب نمی‌آیند. با چنین معامله‌هایی قطعا دچار دردسر بزرگی خواهید شد. تصور کنید ملکی به شما پیشنهاد می‌شود که در رهن بانک قرار دارد و دعوی برای وصول شدن مطالبات بانک به دادگاه خوانده شده است. در صورتی که به دلیل بدهی و با هدف وصول بدهی این ملک به مزایده گذاشته شود، مبلغی  حداقل ۳۰ درصد پایین تر از املاک مشابه خواهد داشت. اگر چه این ملک مبلغ پایینی دارد اما به آن ملک اوکازیون نمی‌گویند! این نکته را به یاد داشته باشید که املاکی که به معنای واقعی کلمه اوکازیون باشند، در مدت زمان بسیار کوتاهی به فروش خواهند رفت. بی شک املاکی که ماه‌ها و یا سالها در انتظار فروش هستند، املاک اوکازیون به حساب نمی‌آیند. عدم آگاهی به حقوق و رودربایستی شما به عنوان یکی از طرفین معامله حق و حقوقی دارید که باید ادا شود و از آنها بهره برداری کنید.رودربایستی ،آفت اغلب معاملات ملکی است.این را بدانید که بزرگترین معامله زندگیتان را انجام میدهید و بنابراین از ریسک کردن به شدت اجتناب کرده و موارد زیر را مطالبه کنید،حقوقی مثل: اصل سند ملک را شخصا و بدون رودربایستی رویت کنید مدارک هویتی مالک را شخصا و بدون رودربایستی کنترل کنید هرآنچه که سوال دارید را بدون رودربایستی و خجالت بپرسید قبل از خرید با همسایه ها گپ و گفتی داشته باشید وضعیت مالی و نحوه تامین وجه معامله را از خریدار بپرسید. موارد مربوط به التزام خریدار و فروشنده را به طور جدی در قراردادتان بگنجانید. اعتماد بیجا اگر قصد معامله مسکن دارید، باید اعتماد را کنار بگذارید. حتی اگر طرف دیگر قرارداد برادر شماست، به دلیل اعتماد به وی از حقوق خود نگذرید! در هر مرحله‌ای از معامله که قرار دارید، بایت هر پرداختی که انجام می‌دهید، از طرف مقابل خود رسید دریافت کنید. این را هم بدانید که تمای اسناد مرتبط باید در حضور شما امضا شوند. نکته دیگری که باید به آن توجه شود، این است که هیچ گاه قرارداد خود را نزد مشاور املاک باقی نگذارید. این کار می‌تواند عواقب بدی برایتان داشته باشد. منبع: وکیل اول همچنین در رابطه با این مقاله بخوانید: ۵ اشتباه رایج در هنگام فروش خانه / خرید خانه بهتر است یا اجاره خانه؟

ادامه مطلب

گروه نویسندگان | 1400/3/1

دیگر سند عادی ارزشی ندارد

مجله آسمان هوم به نقل از اقتصادنیوز گفت:  در طرح ارتقای اسناد رسمی که در مجلس مطرح است، سامانه‌ای پیش بینی شده که تمام کسانی که سند عادی دارند، این سند را در آن ثبت و مهلتی داده می‌شود تا سند را به سند رسمی تبدیل کنند. بر این اساس باید نقل و انتقالات در مورد املاک دارای سابقه ثبتی، به موجب سند رسمی صورت گیرد. اواخر فروردین ماه امسال، ذیل طرح جهش تولید مسکن از سوی مجلس شورای اسلامی دو گام مهم در جهت برچیده شدن قولنامه‌های دستی و اسناد غیررسمی معاملات مسکن برداشته شد که یکی  انتقال سامانه املاک و مستغلات  از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی و دیگری الزامی کردن ثبت کد رهگیری در معاملات بود. اوایل اردیبهشت ماه امسال نیز محمود محمودزاده - معاون وزیر راه و شهرسازی از برنامه‌ای خبر داد که طبق آن تمامی  نقل و انتقالات حوزه مسکن بر پایه اسناد رسمی  باشد. همچنین خواندن این مطلب را از دست ندهید: سند تک برگ وانواع آن چیست؟! مزیت های سند تک برگ چگونه است   مصطفی‌قلی خسروی - رییس اتحادیه مشاوران املاک هم به همکاری اتحادیه املاک با قوه قضاییه درخصوص  برخورد با مشاورانی که کد رهگیری را صادر نمی‌کنند  اشاره کرد. بر این اساس باید تمامی معاملات در سامانه املاک و مستغلات ثبت شود و قولنامه‌های سه رنگ بی اعتبار خواهد شد در این خصوص اخیرا  رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  در پاسخ به سئوالی در مورد اسناد عادی و رسمی با اشاره به تاثیر ثبت رسمی در آرامش افراد جامعه، گفته است: در سند تحول قوه قضاییه بخش مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به طرح کاداستر و اعتبار اسناد رسمی اشاره شده است که اگر این دو در کنار هم به نتیجه برسند بخش اعظمی از پرونده‌هایی که اکنون در دستگاه قضایی، تشکیل نخواهد شد. ذبیح‌الله خداییان با اشاره به استعلام از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه تصدیق اسناد رسمی، ادامه داد: با مراجعه به سایت سازمان و وارد کردن موارد لازم، سند رسمی به نمایش گذشته می‌شود و این موضوع کمک می‌کند تا با اسناد جعلی معامله صورت نگیرد، اما در رابطه با سند عادی این استعلام امکانپذیر نیست. عضو شورای عالی قوه قضاییه افزود: در طرح ارتقای اسناد رسمی که در مجلس مطرح است، سامانه‌ای پیش بینی شده که تمام کسانی که سند عادی دارند این سند را در آن ثبت نمایند و مهلتی داده می‌شود تا سند را به سند رسمی تبدیل کند و بر این اساس باید نقل و انتقالات در مورد املاک دارای سابقه ثبتی، به موجب سند رسمی صورت گیرد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: بنگاه‌های معاملات ملکی هم باید بعد از به نتیجه رساندن معامله، پیش نویس آن را در سامانه‌ای که طراحی خواهد شد ثبت کنند و از این طریق دفاتر سند رسمی را صادر می‌کنند تا جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود. خداییان خاطرنشان کرد: اگر طرح کاداستر و الزام اسناد رسمی به نتیجه برسد بسیاری از مشکلاتی که در زمینه زمین و مسکن وجود دارد، حل خواهد شد.

ادامه مطلب

گروه نویسندگان | 1400/1/16

نحوه ثبت نام سامانه کد یکتا مسکن و ملک

مجله آسمان  - زمان ثبت نام سامانه کد یکتا مسکن (سامانه جامع املاک و اسکان) از ۱۹ فروردین ماه آغاز می شود و ثبت نام در سایت کد یکتا الزامی است. به گزارش بانک اول، ثبت نام سامانه کد یکتا مسکن بالاخره پس از سال ها قانون گذاری و وعده در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و آن طور که محمود زاده معاون ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده، زمان ثبت نام سامانه کد یکتا ملک از ۱۹ فروردین آغاز می شود و ثبت نام در آن الزامی است و کسانی که در زمان مقرر ثبت نام نکنند مشمول جریمه خواهند شد و کسانی که اطلاعات غلط وارد کنند نیز جریمه می شوند. بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، به ویژه ماده ۵۴ الحاقی که مرتبط با خانه‌های خالی است، هر نوع ملکی با هر نوع کاربری باید در سامانه ثبت شود. با این وجود هنوز اطلاع رسانی کاملی از سایت کد یکتا مسکن انجام نشده و مردم از کم و کیف آن خبر ندارند و مخاطبان سوالات متعددی را درباره سامانه جامع املاک و مسکن از ما پرسیده اند که تلاش می کنیم به همین در این مطلب پاسخ دهیم. سوالاتی مانند آنکه سامانه کد یکتا مسکن چیست؟ چرا باید در این سامانه ثبت نام کنیم و برای ثبت نام کد یکتا باید به کجا مراجعه کنیم؟ چه کسانی باید در سایت کد یکتا ملک ثبت نام کنند و اگر ثبت نام نکنند چه می شود؟ جواب این سوالات و موارد بیشتر در ادامه آمده است. سامانه کد یکتا مسکن چیست؟ سامانه کد یکتا مسکن یک سایت یا سامانه ای است که توسط وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بازار مسکن کشور راه اندازی شده است و در صدد آن است تا همه اطلاعات مسکن، املاک و مالکان و مستاجران در یک سامانه واحد تجمیع شود و دسترسی کامل و یکجا به آنها برقرار شود. با راه اندازی سامانه کد یکتا ملک مدیریت کلان کشور به طور دقیق از تعداد املاک موجود در کشور و جزئیات آنها مطلع می شود. مانند آنکه مشخص می شود در هر شهر چه تعداد مسکن با چه متراژی موجود است و چه تعداد از آنها دارای سکنه هستند. هر فرد چه تعداد ملک در کدام شهرها دارد و اطلاعات دیگری از این قبیل. علت ایجاد سامانه کد یکتا مسکن و ملک راه اندازی سامانه یکتا مسکن با هدف مدیریت و تنظیم بازار مسکن در دستور کار قرار گرفته است و وزارت راه و شهرسازی در نهایت به دنبال آن است تا سوداگری را از این بازار مصرفی مهم حذف کند. قانون جدید تاکید بر این دارد که نگهداری خانه خالی از سکنه مقرون به صرفه نیست. متاسفانه طی سال های گذشته با ورود دلالان و برخی نهادهای دولتی مانند بانک ها بازار مسکن به شکل چشمگیری با افزایش قیمت همراه بوده و آنها با خرید املاک آنها را خالی نگه می دارند و از چرخه مصرف خارج می کنند و امروز خریدن خانه برای یک کارگر و کارمند معمولی یک رویا شده است و از آنجا که بیش از ۶۰ درصد سبد معیشتی خانوار در دهک های پایین و متوسط به مسکن تعلق دارد این شرایط فشار معیشتی مضاعفی را برای خانواده ها ایجاد کرده است و گاها اقشار ضعیف تا ۸۰ درصد درآمد خود را به عنوان هزینه مسکن و اجاره بها پرداخت می کنند. ایجاد سامانه کد یکتا ملک به طور دقیق مشخص می کند هر فرد چه تعداد ملک دارد و چه تعداد آنها خالی است. بر این اساس دولت می تواند با بستن مالیات بر خانه های خالی، جلوی فعالیت های سوداگرانه و خارج شدن املاک از بازار مصرفی را بگیرد و همزمان درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد می کند. به عبارت دیگر علاوه بر آنکه بخشی از کسری بودجه دولت جبران می شود،بانک ها و دلالان و تقاضاهای غیرمصرفی از بازار مسکن خارج شده و میزان عرضه زیاد می شود که نتیجه آن کاهش و کنترل قیمت مسکن خواهد بود. در حال حاضر ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد شهری و ۴۰۰ هزار واحد روستایی خالی از سکنه وجود دارند در نهایت هدف به کار انداختن سرمایه‌های ساکن و شناسنامه‌دار شدنِ بازار مصرف مسکن است. با اجرای این قانون، ملک خالی در طول ۱۰ سال به اندازه کل قیمت واحد مسکونی مالیات می‌پردازد. شاید به خواندن این مطلب هم علاقمند باشید: بیمه ساختمان مسکونی اجباری می شود زمان ثبت نام سامانه یکتا ملک طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی زمان ثبت نام سامانه کد یکتا مسکن برای سرپرستان خانوار از پنجشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ آغاز می شود و به مدت دو ماه یعنی تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت. پس از پایان این زمان سیاست ها و تصمیمات بر اساس اطلاعات درج شده در سامانه جامع املاک و اسکان اعمال می گردند. از جمله آنها مالیات بستن بر خانه های خالی و فعالیت های سوداگرانه است. زمان آغاز مالیات بر خانه های خالی در سامانه کد یکتا مسکن محمود زاده معاون وزیر راه گفته شناسایی و مالیات بستن بر خانه های خالی از مرداد ۱۴۰۰ آغاز می شود و ملاک شناسایی مسکن خالی سامانه کد یکتا مسکن است. یعنی خانه های اضافی که طبق این سامانه ساکن نداشته باشد و به مدت ۱۲۰ روز یا ۴ ماه خالی بماند مشمول جریمه می شود. چه کسانی باید در سامانه کد یکتا ملک ثبت نام کنند؟ در طرح ثبت نام اطلاعات املاک در سامانه کد یکتا مسکن همه مالکان و سرپرستان خانوار موظف به مراجعه و ورود اطلاعات خود هستند. یعنی هر فردی به هر شکل مالک مسکنی است و هر تعداد که هستند باید اطلاعات آنها را در سامانه amlak.mrud.ir وارد کند. همچنین سرپرست خانواده هایی که صاحبخانه نیستند نیز باید به سامانه کد یکتا مراجعه کنند و اطلاعات ملکی که مستاجر آن هستند را اعلام کنند. لذا هیچ سرپرست خانواده ای نیست که نیاز به مراجعه نداشته باشد و همه باید ثبت نام کنند. جریمه ثبت نام نکردن در سامانه یکتا مسکن وزارت راه اعلام کرده کسانی که در موعد دوماهه، به سایت کد یکتا به آدرس amlak.mrud.ir مراجعه و ثبت نام نکنند مشمول جریمه های مختلف می شوند. به گفته محمودزاده جریمه این افراد قطع یارانه و محرومیت از برخی خدمات بانکی خواهد بود. همچنین پس از شناسایی ملک به عنوان خانه خالی تلقی شده و مشمول مالیات خانه های خالی می شوند و باید دو برابر مبلغ مالیات را بپردازند. چه خانه هایی مشمول مالیات می شوند؟ چه کسانی باید مالیات خانه های خالی بپردازند؟ وزارت راه اعلام کرده که هر خانواده ای می تواند دو واحد مسکونی داشته باشد، یک واحد مسکونی در محل سکونت و یک واحد در شهری دیگر و این دو واحد در هر صورت مشمول مالیات بر خانه های خالی نمی شوند حتی اگر خالی بمانند برای ماه ها. اما مالکان بیش از دو واحد طبق شرایط فوق، اگر ملکشان بیش از ۴ ماه یا ۱۲۰ روز خالی بماند مشمول مالیات بر خانه های خالی می شوند و برای مالیات ندادن یا باید آن را بفروشند یا به مستاجر اجاره دهند و در سامانه املاک با کد رهگیری ثبت کنند. مبلغ مالیات بر خانه های خالی در سال ۱۴۰۰ مالیات بر خانه‌های خالی برای اشخاص حقیقی در سال اول ۶ برابر ارزش اجاره واحد در آن سال، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر خواهد بود. برای اشخاص حقوقی واحدهای خالی در سال نخست ۱۲ برابر، سال دوم ۲۴ برابر و سال سوم ۳۶ برابر خواهد بود. یعنی اگر یک ملک در تهران مبلغ اجاره ماهیانه آن ۱۰ میلیون تومان است، در صورت خالی ماندن طبق اطلاعات سامانه کد یکتا مسکن، سال اول مشمول ۶۰ میلیون تومان مالیات می شود و مالیات سال دوم ۱۲۰ میلیون و سال سوم ۱۸۰ میلیون تومان خواهد بود. اپلیکیشن املاک و اسکان جهت ایجاد سهولت در خوداظهاری افراد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اپلیکیشن (برنامه کاربردی)  این سامانه به آدرس https://amlak.mrud.ir/amlak.apk برای گوشی های دارای سیستم عامل اندروید در دسترس عموم می باشد. دانلود اپلیکیشن ( نسخه اندروید ) همچنین دارندگان سیستم عامل ios می توانند از طریق مرورگر سافاری خود به سایت املاک و اسکان به نشانی https://amlak.mrud.ir/authenticate مراجعه و از طریق گزینه Add to Homescreen نسخه وب اپلیکیشن سامانه را بر روی گوشی خود نصب نمایند. آدرس سامانه کد یکتا مسکن / سایت سامانه جامه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی سایت زیر را به عنوان آدرس سامانه کد یکتا مسکن معرفی کرده و سرپرستان خانوار برای ثبت اطلاعات املاک و نحوه اسکان و مالکیت خود باید از طریق این آدرس اقدام کنند. سامانه کد یکتا مسکن/ amlak.mrud.ir نحوه و روش ثبت نام سامانه کد یکتا مسکن نحوه ثبت نام سامانه کد یکتا اینگونه است که ابتدا وارد سایت کد یکتا به ادرس amlak.mrud.ir می شوید و در صفحه اصلی روی گزینه ورود به سامانه کلیک می کنید. در گام بعدی: در این مرحله از ثبت نام ابتدا باید شماره تلفن همراه و سپس کد ملی خودتان را وارد کنید و ادامه را بزنید. یک کد برای شما به تلفن همراه ارسال می شود. آن را وارد کنید و به مرحله بعد بروید. حالا شما در سامانه کد یکتا مسکن وارد صفحه کاربری خود شده اید. اطلاعات پروفایلتان را تکمیل کنید و به مرحله بعد بروید. لازم است در این صفحه جنسیت، نام پدر، شماره شناسنامه، شماره تلفن ضروری و سایر اطلاعاتتان را وارد کنید. در این مرحله دو گزینه وجود دارد: ۱- مالک خودم هستم ۲- شخص دیگری مالک است. اگر صاحبخانه هستید گزینه اول و اگر مستاجر هستید گزینه دوم را انتخاب کنید و به مرحله بعدی بروید. مالکان در این مرحله این صفحه را مشاهده می کنند که در آن باید اطلاعات سند و میزان مالکیت و زمان خرید ملک را وارد کنند. مستاجران نیز اطلاعات مالک مانند شماره تماس و کد ملی را وارد می کنند. "اطلاعیه در خصوص درج اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور" بر اساس تکلیف مقرر در اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب دی ماه 1399، "کلیه سرپرستان خانوارها اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلفند اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ 1400/01/19 در سامانه املاک و اسکان کشور درج نمایند". بدین منظور سرپرستان خانوار می‌توانند  بر اساس آخرین رقم کد ملی خود (سرپرست خانوار) مطابق با جدول زمانبندی ذیل، به سامانه ملی املاک و اسکان کشور به آدرسhttps://amlak.mrud.ir  مراجعه نمایند. شایان ذکر است از تاریخ 1400/02/10 کلیه سرپرستان خانوار می‌توانند بدون در نظر گرفتن آخرین رقم کد ملی خود برای درج اطلاعات مذکور به این سامانه مراجعه نمایند. تبصره- ثبت نام اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی که کمتر از 18 سال سن دارند، اتباع خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در آینده اطلاع رسانی خواهد شد. انجام خوداظهاری از طریق سامانه در اینترنت و با رایانه شخصی بصورت رایگان برای عموم فراهم می‌باشد لیکن درصورت تمایل به استفاده از خدمات دفاتر پیشخوان دولت با هزینه شخصی نیز امکان پذیر است. جدول زمابندی مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت درج اطلاعات سکونتی و ملکی آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار تاریخ مراجعه به سامانه 9 (نه) 1400/01/19 1400/01/20 8 ( هشت) 1400/01/21 1400/01/22 7 (هفت) 1400/01/23 1400/01/24 6 (شش) 1400/01/25 1400/01/26 5 (پنج) 1400/01/27 1400/01/28 4 ( چهار) 1400/01/29 1400/01/30 3 (سه) 1400/01/31 1400/02/01 2 (دو) 1400/02/02 1400/02/03 1 (یک) 1400/02/04 1400/02/05 1400/02/06 1400/02/07 0 (صفر) 1400/02/08 1400/02/09 کلیه کد های ملی از تاریخ 1400/02/10  لغایت 1400/03/19 نکات مهم جهت استفاده از سامانه از نسخه 51 به بعد مرورگر موزیلا فایرفاکس و یا نسخه 51 به بعد مرورگر کروم استفاده نمایید. در طی زمان ثبت اطلاعات از کلیک بر روی دکمه Back مرورگر خود و باز کردن بیش از یک صفحه مرورگر خودداری نمایید. جهت خوداظهاری، مشخصات املاک و اطلاعات هویتی مالک و ساکنان آن نیاز است. لطفاً پیش از ثبت نهایی، در وارد نمودن اطلاعات درخواست شده دقت فرمایید. لطفاً به منظور انجام خوداظهاری از کامپیوتر شخصی، لپ‌تاپ یا تبلت استفاده نمایید. سوالات متداول برای خوداظهاری اطلاعات مالکیت و سکونت به چه سامانه‌ای مراجعه کنم؟ پاسخ: سامانه ملی املاک و اسکان کشور با آدرس amlak.mrud.ir جهت دریافت خوداظهاری اطلاعات مالکیت و سکونت توسط وزارت راه و شهرسازی طراحی شده و دارای اعتبار است. دفعه اولی هست که وارد سامانه می شود. پیغام می دهد کد ملی با شماره همراه سازگار نیست. چه کار باید بکنم؟ پاسخ: برای ورود به سامانه لازم است با یک شماره همراه که مالکیت آن برای کدملی شما ثبت شده باشد وارد سامانه شوید. هنگامی که به سامانه وارد می شوم املاکی را در سامانه نشان می دهد که متعلق به من نمی باشد. در این مورد باید چکار کنم؟ پاسخ: در سامانه در قسمت تعیین تکلیف، گزینه "این ملک متعلق به من نمی باشد" را انتخاب نمایید. هنگامی که وارد سامانه می شوم املاکی را در سامانه نشان می دهد که قبلا فروخته ام. در این باره چکار کنم؟ پاسخ: در قسمت تعیین تکلیف گزینه "کل ملک را واگذار کرده ام" یا "بخشی از ملک را واگذار کرده ام" را انتخاب نموده و مراحل بعدی را طی نمایید. در قسمت فهرست کارها، یک ملک را دو بار به من نشان می دهد. چکار کنم؟ پاسخ: برای یکی از املاک تکراری به انتخاب خود در قسمت تعیین تکلیف گزینه "این ملک متعلق به من نمی باشد" را انتخاب کنید و در صورتی که بخشی از اطلاعات ملک دیگر نادرست یا ناقص است، اطلاعات آن را از طریق قسمت تعیین تکلیف تصحیح نمایید. ملکی به نام من به عنوان مسکونی ثبت شده، اما این ملک تجاریست. در این مورد چه کار باید کرد؟ پاسخ: در قسمت اطلاعات ملک، نوع ملک و نوع کاربری آن را می توانید تغییر داده و کاربری و نوع آن را تعیین نمایید. خانه به نام من است، اما مستاجر در آن سکونت دارد. چگونه این مورد را ثبت کنم؟ پاسخ: در قسمت تعیین تکلیف ملک بعد از انتخاب گزینه "من مالک هستم" و ورود اطلاعات ملک، در قسمت اطلاعات سکونت، گزینه "شخص دیگری ساکن است." را انتخاب کرده و اطلاعات مستاجر خود را در آن وارد نمایید. ملک را فروخته ام اما همچنان در بخش املاک تحت مالکیت آن را مشاهده می کنم. علت چیست؟ پاسخ: بعد از تایید خریدار وضعیت ملک به فروخته شده تغییر می یابد. در سامانه نشان می دهد خانه من خالیست، اما خالی نیست. چکار کنم؟ پاسخ: در قسمت تعیین تکلیف ملک بعد از انتخاب گزینه "من مالک هستم" و ورود اطلاعات ملک، در قسمت اطلاعات سکونت، وضعیت سکونت ملک را مشخص نمایید. ملک را فروخته ام یا ساکن دیگری در ملک من سکونت دارد، اما کد رهگیری ندارم. برای ثبت آن چه کنم؟ پاسخ: وارد نمودن کد رهگیری برای ثبت فروش یا سکونت ملک الزامی نیست. می خواهم زمین خود را ثبت کنم. چه کنم؟ پاسخ: نوع ملک خود را به قطعه زمین تغییر دهید و اطلاعات مورد نیاز را ثبت نمایید. در ثبت ملکم اشتباها اطلاعات نادرستی وارد کرده ام و ثبت نهایی هم کرده ام. برای ویرایش آن چه کنم؟ پاسخ: امکان ویرایش اطلاعات بعد از ثبت نهایی وجود ندارد. لازم است در وارد نمودن اطلاعات خود دقت لازم را به عمل آورید. منظور از اقامتگاه اصلی و فرعی چیست؟ پاسخ: اقامتگاه اصلی اقامتگاهی است که در آن زندگی می کنید و اقامتگاه فرعی اقامتگاه دوم خانواده شماست. وارد سامانه که می شوم فهرست املاک را به من نشان نمی دهد. علت چیست؟ پاسخ: لطفا ابتدا اقامتگاه اصلی خود را ثبت نمایید، سپس فهرست املاک شما قابل مشاهده خواهد بود. اولین بار است که می خواهم وارد سامانه بشوم (یا رمز عبور خود را فراموش کرده ام). در صفحه سماوا میخواهم کد ملی خود را وارد نمایم، اما کد ملی وارد نمی شود. در این باره چکار باید کرد؟ پاسخ: لطفا اطمینان حاصل کنید از مرورگرهای به روز Google Chrome یا Mozilla Firefox استفاده می کنید. مشخصات یکی از املاکم در سامانه نیست. چه کار کنم؟ پاسخ: لطفا در قسمت املاک تحت مالکیت روی گزینه افزودن ملک کلیک کرده و مشخصات آن را ثبت نمایید. یکی از املاکم را در تعیین تکلیف اشتباها زدم متعلق به من نمی باشد. چگونه آن را برگردانم؟ پاسخ: لطفا در قسمت املاک تحت مالکیت روی گزینه افزودن ملک کلیک کرده و مشخصات آن را ثبت نمایید. وضعیت سکونت ملکم تغییر کرده است. برای ثبت آن چه کار کنم؟ پاسخ: لطفا در قسمت املاک تحت مالکیت در کنار ردیف ملک خود روی گزینه ثبت یا تغییر ساکن کلیک کرده و وضعیت جدید سکونت ملک خود را ثبت نمایید. ساکنان دیگر اقامتگاه خودم را چگونه ثبت نمایم؟ پاسخ: لطفا در قسمت اقامتگاه ها در کنار ردیف اقامتگاه مورد نظر، روی گزینه ساکنین کلیک کرده و مشخصات دیگر ساکنان اقامتگاه خود را ثبت نمایید. اقامتگاه خود را در سامانه نمی بینم. چه کار کنم؟ پاسخ: لطفا در قسمت اقامتگاه ها روی گزینه افزودن اقامتگاه کلیک کرده و مشخصات آن را ثبت نمایید. می خواهم اقامتگاه خود را تغییر دهم. چگونه اقامتگاه قبلی خود را حذف کنم؟ پاسخ: لطفا در قسمت اقامتگاه ها در کنار ردیف اقامتگاه قبلی خود روی گزینه اتمام سکونت کلیک کرده و تاریخ پایان سکونت در آن را درج کنید. سپس مشخصات اقامتگاه جدید خود را ثبت نمایید.

ادامه مطلب

x