متقاضی ملک

نام

لطفا نام خود را واردنمایید

موبایل

لطفا موبایل خود را واردنمایید

نوع ملک

شهر

محله

قیمت از

تا

متراژ از

تا

توضیحات

captcha

نام

لطفا نام خود را واردنمایید

موبایل

لطفا موبایل خود را واردنمایید

نوع ملک

شهر

محله

رهن از

تا

اجاره از

تا

متراژ از

تا

توضیحات

captcha

مالک

نام

لطفا نام خود را واردنمایید

موبایل

لطفا موبایل خود را واردنمایید

نوع ملک

شهر

محله

قیمت

متراژ

توضیحات

captcha

نام

لطفا نام خود را واردنمایید

موبایل

لطفا موبایل خود را واردنمایید

نوع ملک

شهر

محله

رهن

اجاره

متراژ

توضیحات

captcha

فیلتر

جستجو

پاک کردن فیلتر ها

خرید و فروش املاک مسکونی، آپارتمان، خانه در تهران

نام کارشناس:صرافان

09053373189

تعداد فایل های ثبت شده146

تماس با کارشناس

1399/11/13

3

آپارتمان مسکونی مشاورشماصرافان ستارخان متر80متر

تهران ستارخان

اجاره

رهن

400,000,003تومان

اجاره

10,000تومان

 • آپارتمان
 • 80 متر
 • 5 ساله
 • 2 خوابه

1399/11/13

3

آپارتمان مسکونی مشاورشماصرافان ستارخان متر75متر

تهران ستارخان

اجاره

رهن

400,000,001تومان

اجاره

10,000تومان

 • آپارتمان
 • 75 متر
 • 3 ساله
 • 2 خوابه

1399/11/13

4

آپارتمان مسکونی_ متر صرافان هستم70متر

تهران ستارخان

اجاره

رهن

400,000,000تومان

اجاره

10,000تومان

 • آپارتمان
 • 70 متر
 • 3 ساله
 • 2 خوابه

1399/11/4

4

ستارخان خسرو جنوبی 75متر

تهران ستارخان

فروش

قیمت

2,200,000,000تومان

 • آپارتمان
 • 75 متر
 • 15 ساله
 • 2 خوابه

1399/10/24

2

آپارتمان مسکونی مشاورشماصرافان ستارخان متر90متر

تهران ستارخان

اجاره

رهن

400,000,005تومان

اجاره

1,000تومان

 • آپارتمان
 • 90 متر
 • 5 ساله
 • 2 خوابه

1399/10/24

3

آپارتمان مسکونی مشاورشماصرافان ستارخان متر85متر

تهران ستارخان

اجاره

رهن

400,000,004تومان

اجاره

10,000تومان

 • آپارتمان
 • 85 متر
 • 4 ساله
 • 2 خوابه

1399/10/17

4

آپارتمان مسکونی_ستارخان متر 150صرافان هستم

تهران ستارخان

اجاره

رهن

580,000,000تومان

اجاره

3,000,000تومان

 • آپارتمان
 • 150 متر
 • 5 ساله
 • 2 خوابه

1399/10/17

2

آپارتمان مسکونی_ستارخان140 متر صرافان هستم

تهران ستارخان

اجاره

رهن

540,000,000تومان

اجاره

3,000,000تومان

 • آپارتمان
 • 140 متر
 • 5 ساله
 • 2 خوابه

1399/10/17

5

آپارتمان مسکونی_ستارخان130 متر صرافان هستم

تهران ستارخان

اجاره

رهن

500,000,000تومان

اجاره

3,000,000تومان

 • آپارتمان
 • 130 متر
 • 5 ساله
 • 2 خوابه

1399/10/17

5

آپارتمان مسکونی مشاورشماصرافان ستارخان120 متر

تهران ستارخان

اجاره

رهن

450,000,000تومان

اجاره

3,000,000تومان

 • آپارتمان
 • 120 متر
 • 5 ساله
 • 2 خوابه

1399/10/17

5

آپارتمان مسکونی مشاورشماصرافان ستارخان 110متر

تهران ستارخان

اجاره

رهن

400,000,000تومان

اجاره

3,000,000تومان

 • آپارتمان
 • 110 متر
 • 5 ساله
 • 2 خوابه

1399/10/17

4

آپارتمان مسکونی مشاورشماصرافان ستارخان100 متر

تهران ستارخان

اجاره

رهن

3,000,000تومان

اجاره

350,000,000تومان

 • آپارتمان
 • 100 متر
 • 14 ساله
 • 2 خوابه
x