پروژه هما پارسه خلبانان

تعاونی: تعاونی مسکن خلبانان و مهندسین پرواز هواپیمایی

پیشرفت

%

شروع پروژه:

پایان پروژه:

وضعیت سند:تعاونی

نوع سازه:

پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان
پروژه هما پارسه خلبانان

روژه هما پارسه خلبانان

پروژه هما پارسه خلبانان در بخش شمال غربی شهرک شهید باقری منطقه ۲۲ تهران در حال ساخت می‌باشد . زمینی که این پروژه در آن واقع شده در مالکیت تعاونی مسکن خلبانان و مهندسین پرواز هواپیمایی می‌باشد .

این پروژه به دست این تعاونی معتبر نیز در حال اجرا است ، با توجه به شهرت و اعتبار سازنده و موقعیت ملک روز به روز شاهد رشد روز افزون آن ‌و متقاضیان زیادی برای سرمایه گذاری در این برج هستیم .

پروژه هما پارسه

تعاونی مسکن خلبانان و مهندسی پروازهما

اسکلت فلزی پیچ و مهره 

سه تیپ a,b,c که متراژ ۱۱۰,۱۳۰,۱۶۰

۳۰ طبقه که ۲۴ طبقه مسکونی و۵ طبقه منفی ولابی 

تحویل ۱۴۰۴/۹/۱۰

لوکیشن شمال بزرگراه خرازی ،مجاورت شهرک باقری روبرو ایرانمال

کاربری اداری تجاری مسکونی

۳۴۰ واحد مسکونی

۴۰ واحد اداری

۲۰۰ واحد تجاری 

۱۰۷۲ پارکینگ و۵۶۴انباری

چهاربرج

متراژ ۱۶۰_تیپ A

واریزی ۷۱۰,۸۱۹,۰۰۰

امتیاز۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

__________


متراژ۱۳۰_تیپ B

واریزی ۵۸۳,۸۸۳،۰۰۰

امتیاز ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

__________


متراژ ۱۱۰_تیپ C

واریزی ۴۹۵,۹۰۰,۰۰۰

امتیاز۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات پروژه هما پارسه خلبانان 

پروژه فوق در زمینی با مساحت۱۲ هزار متر مکعب و زیر بنای ۱۵۰ هزار متر مربع در سال ۱۳۹۹‌ اغاز به کار نموده ، همچنین این پروژه ، با شماره پروانه ۲۲۰۰۰۶۸۹۸ در شهرداری منطقه۲۲ تهران ثبت شده است .

مزیت این پروژه بر سایر پروژه‌های این منطقه این است که علاوه بر واحد مسکونی ، دارای واحد‌های تجاری نیز می‌باشد . طبقه همکف این برج به واحد‌های تجاری اختصاص داده شده است .

البته مالکیت و امتیاز واحد‌های تجاری کاملا مجزا از واحد‌های مسکونی می‌باشد و هیچ محدودیتی نیز برای خرید واحد‌های تجاری وجود ندارد .

پروژه هما پارسه خلبانان بر روی یک تپه طبیعی ایجاد شده که با توجه به این موقعیت ، حتی واحد‌های طبقاتی پایینی و در جبهه جنوبی نیز بر ویو دریاچه چیتگر و ایران مال اشراف کامل دارند .

واحد‌هایی که در جبهه شمالی واقع شده‌اند ، دیدی به ویو دریاچه چیتگر و برج ایران مال ندارند اما از ویو ابدی و زیبای کوهستان لذت خواهند برد .

برج هما پارسه خلبانان در ۳۰ طبقه با ۲۴ طبقه مثبت و ۶ طبقه منفی ، در حال احداث می‌باشد . این مجموعه علاوه بر بخش تجاری ، دارای سه تیپ مسکونی به نام‌های A ، B و C نیز می‌باشد .

واحد‌های این پروژه در سه تیپ با ابعاد مختلف قرار است ساخته شوند ، واحد‌های تیپ C ۱۱۰ متری ، تیپ B ۱۳۰ متری و تیپ A ۱۶۰ متری می‌باشند .

این سازه به شکل اسکلت فلزی اماده در کنار بتن و اتصالات پیچ و مهره طراحی شده و با دیوار برشی و سقف دال مجوف اجرا خواهد شد . پروژه فوق از لحاظ کیفیت ساخت نیز از مقاوم‌ترین و بهترین پروژه‌های شهرک چیتگر شناخته می‌شود .

 

دسترسی پروژه هما پارسه خلبانان

برج هما پارسه خلبانان در شمال آزاد راه خرازی و دریاچه شهدای خلیج فارس چیتگر و در نزدیکی شهرک شهید باقری در حال احداث می‌باشد . 

در پیرامون پروژه در حال احداث هما پارسه خلبانان چندین مرکز درمانی و بیمارستان تخصصی قرار دارد . علاوه بر خدمات درمانی افراد ساکن این برج می‌توانند از خدمات تفریحی و تجاری چون ایران مال، بام لند ، رز مال و مال مون ، دریاچه چیتگر ، پارک جنگلی چیتگر و پارک هزار و یک شهر بهره بگیرند .

این پروژه علاوه بر بهره مندی از خدمات رفاهی ، تفریحی و تجاری در میان آزاد راه تهران کرج و خرازی واقع شده و به این دو آزاد راه بزرگ دسترسی مستقیم دارد که رفت و آمد را برای اهالی این منطقه بسیار راحت کرده است .

شهرک چیتگر دارای تمام سرویس‌های حمل و نقل عمومی ، تاکسی و اتوبوس می‌باشد و مشکلی برای تردد با وسایل حمل و نقل عمومی در این شهرک ندارید .

 

امکانات پروژه هما پارسه خلبانان

برج هما پارسه برای رفاه حال ساکنین خود دارای امکانات فراوانی است که زندگی در این برج‌ها را دلنشین‌تر و راحت‌تر خواهد کرد . سازندگان این برج به تمام جنبه‌های رفاهی ساکنین پروژه هما پارسه خلبانان اندیشه‌اند و امکانات زیر را برای این پروژه در نظر گرفته‌اند .

این برج دارای ‌پارکینگ ، انباری ، لابی ، سالن اجتماعات و مجالس ، مجموعه ورزشی ، آسانسور بار بر ، آسانسور نفر بر ، سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی ، شوتینگ زباله ، کتابخانه اختصاصی ، محوطه سبز زیبا و بزرگ ، شعبه‌های بانک در مجموعه و هایپر مارکت می‌باشد .

با توجه به امکانات گسترده در این برج ، زندگی در آن همانند زندگی در مرکز شهر است که تمام امکانات خدماتی و رفاهی را در نزدیک خود دارید ، با روشن شدن کاربری واحد‌های تجاری از امکانات بیشتری نیز بهره‌مند خواهید شد .

 

قیمت پروژه هما پارسه خلبانان

قیمت علی الحساب این پروژه به صورت متری برآورد شده و تا به حال قیمت علی الحساب این برج‌ها متری ۸۵۰۰۰۰۰ هزار تومان تخمین زده شده است .

مبلغ پیش پرداخت این پروژه به صورت اقساط در زمان‌های معین از سهامداران دریافت ‌می‌شود . مبلغ هر قسط تا آخر سال۱۴۰۱ به شرح زیر می‌باشد : 

مبلغ قسط هر واحد ۱۱۰ متری ۱۱ میلیون تومان ، واحد ۱۳۰ متری ۱۳ میلیون تومان ، واحد ۱۶۰ متری ۱۶ میلیون تومان می‌باشد . هر خریدار نیز به ترتیب متراژ تا پایان آبان سال ۱۴۰۱ ، مبالغ ۴۶۲/۷۰۰ میلیون تومان ، ۵۴۴/۷۰۰ میلیون تومان و ۶۶۲/۵۰۰ میلیون تومان را تسویه کرده‌اند .

 

پروژه هما پارسه خلبانان در چه مرحله‌ای است؟

همانطور که در مشخصات این پروژه نیز به طور مختصر بیان کردیم ، این سازه در حال ساخت با اسکلت فلزی آماده نصب می‌باشد که سرعت ساخت و ساز پروژه را بسیار بالا می برد .

سرعت ساخت و ساز در این پروژه در مقایسه با سایر پروژه‌های چیتگر بسیار بالاست ، از همین جهت و با توجه به رشد روزافزون واحد‌های این منطقه ، سرمایه گذاری در آن آینده درخشانی دارد .

 

پیش خرید پروژه هما پارسه خلبانان

پروژه فوق مربوط به تعاونی مسکن خلبانان ‌ مهندسین پرواز است ، سهام این پروژه نیز فقط به خلبانان و مهندسین پرواز اعطا می‌شود ؛ لذا افراد عادی نمی‌توانند سهام این پروژه را به طور مستقیم از تعاونی خریداری کنند .

در صورتی که هر یک از دارندگان سهام قصد فروش امتیاز خود را داشته باشد می‌توانید آن را از سهامدار خریداری کنید . برای پیش‌خرید واحد‌های این پروژه به دفتر املاک آسمان هوم مراجعه نموده تا طی تنظیم یک قرارداد قانونی و بدون شبهه مفاد نقل و انتقال پروژه میان شما و مالک نوشته شود .

سپس خریدار و فروشنده باید با در دست داشتن مبایعه نامه در دفتر تعاونی حاضر شوند و حق امتیاز در یک دفترچه دو برگ به صورت قانونی منتقل خواهد شد . هر گونه نقل و انتقال رسمی و قانونی فقط در دفتر تعاونی انجام می‌گیرد .

 

زمان تحویل پروژه هما پارسه خلبانان

تعاونی سازنده پایان کار این پروژه و زمان تحویل آن را در سال ۱۴۰۴ اعلام کرده است ، با توجه به پیشرفت پروژه و آغاز به کار آن در مقایسه با سایر پروژه‌های این منطقه که هنوز در مرحله جواز ساخت هستند ، این پروژه را برای سرمایه گذاری به شما پیشنهاد می‌کنیم .

در پایان

منطقه ۲۲ شهر تهران از مناطق تازه ساز و در حال رشدی است که توجه بسیاری از سرمایه گذاران و افرادی که قصد خرید واحد با قیمت مناسب ، در منطقه خوش آب و هوای پایتخت را دارند را به خود جلب نموده است .

 مشاورین املاک آسمان هوم با پروژه هما پارسه خلبانان ، مراحل پیشرفت و تمام جزییات خرید و فروش آن به دلیل سابقه کاری زیاد در این منطقه کاملا آشنا هستند ، اگر به دنبال یک سرمایه گذاری رو به رشد ، امن و مطمین هستید ، ما خرید واحد‌های این پروژه را به شما پیشنهاد می‌دهیم .

اگر هر گونه سوالی راجع به پروژه فوق دارید ، برای ما پیغام بگذارید یا با ما تماس بگیرید ، مشاورین آسمان هوم در اسرع وقت و با صبر و حوصله تمام سوالات شما را پایه خواهند گفت .


نمایش بیشتر

جدول امکانات

پارکینگ: طبقه آسانسور:
انباری به ازای واحد: اسپیلت
پکیج بالکن
تراس لابی
اعلام حریق دوربین مدار بسته
آنتن مرکزی سالن اجتماعات
هلی پد استخر
سونا جکوزی
نگهبان کارواش
شوتینگ جارو برقی مرکزی

برای خرید و یا کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

021-44740207


همه نظرها:

همه نظرها

پروه پروژه هما پارسه خلبانان

شما به این پروژه چه امتیازی میدهید؟

لطفا با نظرات خود ما را در خدمات رسانی بهتر یاری کنید

نام

نام خانوادگی

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید